Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

Szaszasza
Szaszasza
Szaszasza
Reposted frommefir mefir vianoirceur noirceur
0297 0f76 420

serious:

who were you?

Szaszasza
Szaszasza
8664 8f1a 420
Reposted fromowca owca viaadaaa93 adaaa93
3735 ca64 420
Szaszasza
1025 0990 420
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
Szaszasza
3986 83ba 420
Szaszasza
1217 75be 420
pokolenie ikea kobiety
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viayanek yanek

May 17 2017

Szaszasza
9077 edd8
Reposted fromodrzutowiec odrzutowiec viaaynis aynis
Szaszasza
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viagabrynia gabrynia
Ludzie wracają, gdy kończą im się miejsca, w które mogli uciec.
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viagabrynia gabrynia
Szaszasza
0010 38be 420
Reposted frommsofall msofall viagabrynia gabrynia
1880 7a48 420

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek viababoo baboo
Szaszasza
Niedosyt, jaki pozostawił Kopciuszek księciu, przesądził o sukcesie. Niedosyt powoduje apetyt na przebywanie razem.
— K. Kofta
7301 14e9 420
Szaszasza
Straszliwą prawdą było to, że nadal żywiła do niego uczucie; straszliwa prawdą było to, że nadal zajmował pierwsze, uprzywilejowane miejsce w jej sercu; straszliwą prawdą było to, że w jego objęciach przeszywał ją prąd elektryczny. 
— Elin Hilderbrand, Srebrna dziewczyna
Reposted fromviolet-hill violet-hill viapikkumyy pikkumyy
Szaszasza

Precz z moich oczu!... posłucham od razu,

Precz z mego serca!... i serce posłucha,

Precz z mej pamięci!... nie tego rozkazu

Moja i twoja pamięć nie posłucha. 
(...)
Tak w każdym miejscu i o każdej dobie,

Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił,

Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,

Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.

— Adam Mickiewicz
Reposted fromviolet-hill violet-hill viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl