Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

Szaszasza
1296 b655 420
Reposted fromNajada Najada viakurdebele kurdebele
Szaszasza
9769 33b2 420
Reposted fromjasminum jasminum viagreenhazel greenhazel
Szaszasza
Reposted fromolewka olewka viaxmartii xmartii
Szaszasza
- Cały czas masz na twarzy ten wielki uśmiech, ale patrzę w Twoje oczy i one są smutne. Co się dzieje?
- Trochę się pogubiłam. Wszystko mi się popierdoliło.  - przewróciłam oczami, jakby chcąc podkreślić absurdalność moich odczuć. Albo może żeby ukryć ich prawdziwą wagę.
Szaszasza
4014 4acc 420
Reposted frompiehus piehus viafallingsky fallingsky
Szaszasza
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a viaszydera szydera

March 24 2017

Szaszasza
Ostatnie dwa miesiące żyję na odpierdol.
— 12-01/20-03
Reposted fromorchis orchis viarealfake realfake
Szaszasza
Dlaczego chodzę po górach?
Ludzi można podzielić na dwa rodzaje:

na tych którym nie trzeba tego tłumaczyć i na tych którzy nigdy tego nie zrozumieją.
— Piotr Pustelnik
Reposted fromSTYLTE STYLTE viarealfake realfake

March 23 2017

Szaszasza
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianergo nergo
Szaszasza
Tak się jakoś zmienia świat na złe, że niedługo nie będę mógł z nikim gadać i w nic wierzyć.
— B.Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viaimpulsivee impulsivee
Szaszasza
0167 b0f8 420
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot vianattaly nattaly
Szaszasza
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet vialeniwieec leniwieec
Szaszasza
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr vianattaly nattaly
Szaszasza
3168 17d4 420
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viapiehus piehus
Szaszasza
8549 f05d 420
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viapiehus piehus
Szaszasza
3691 b4f3 420
Reposted frommental-cat mental-cat viatwig twig
Szaszasza
Więzi, które nas łączą są czasami nie do wytłumaczenia. Łączą nas nawet po tym, gdy wydaje się, że powinny się już zerwać. Niektóre więzi opierają się odległości, czasowi, logice. Ponieważ niektóre więzi są po prostu sobie przeznaczone. 
Szaszasza
Jak wrócić gdy wszystkie drogi prowadzą do Jego ramion i ust? Dlaczego tak trudno mu to powiedzieć? Nie umiem już iść bez Niego.
— Do S. (Explorers)
Reposted fromExplorers Explorers

March 20 2017

Szaszasza
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapiehus piehus

March 17 2017

Szaszasza
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl